Záróvizsgák

Záróvizsgák:


A záróvizsgára az a páros jogosult, amelynek tagjai sikeresen teljesítették az alapvizsgát és a temperamentum vizsgát. A temperamentum vizsga és a sikeres záróvizsga között maximum 10 hónap telhet el. Amennyiben 10 hónap alatt nem sikerül záróvizsga teljesítése, a temperamentum vizsgát ismételni kell.
A párosnak minimum 5 alkalmas igazolt helyszíni gyakorlaton kell részt vennie a kiképzője vezetésével a vizsga helyszínén a vizsgára bocsátást megelőzően.
A teljes vizsgát videón kell rögzíteni a terápiás párosnak, a videót pedig meg kell osztani a Terápiás és Segítő Macskák Egyesületével 15 napon belül.
A macska minimális életkora a vizsga idején 10 hónap, a felvezető minimum életkora 18 év.
A felvezető a vizsgára hozzon magával jutalomfalatot, macskajátékot, boxot, macskaalmot.


Látogatói program:


A sikeres vizsga feljogosítja a párost arra, hogy az állatasszisztált intervenciós foglalkozások bizonyos típusain vegyenek részt terápiás párosként.
A vizsga időtartama 15-30 perc.
A vizsga során a macska egyszerre 1 klienssel áll csak interakcióban a felvezetőjén kívül, és a foglalkozás helyszínén egyszerre maximum 6 személy tartózkodik a felvezetőn kívül. A látogatói programokhoz ajánlott, de nem kötelező segítőszakmás végzettséggel rendelkező foglalkozásvezető jelenléte, tehát a felvezető a macskájával önállóan képes az ilyen jellegű feladatok ellátására.Egyéni terápiás helyzetben (pl. gyógypedagógiai vagy pszichoterápiás foglalkozás vagy orvosi ellátás keretében, amikor az állat elsősorban a jelenlétével segít, és a cél az ölben tarthatóság, a simogathatóság, etethetőség, de nem elvárás, hogy a kliens és a macska képesek legyenek együtt feladatok végrehajtására.
Elsődleges szerepe a macskának az érzelmi támogatás, és ehhez elegendő a nyugodt és nyitott jelenléte a folyamat során.


A vizsga felépítése:


1. Érkezés
A macska boxban érkezik a helyszínre, melyből a felvezetője engedi ki. A szobában ekkor már megérkezett és ülve várakozik a kliens. A kiengedést követően a macskának 2 percen belül a kliens ölében kell lennie. Ez történhet spontán, a macska kezdeményezésével, valamint a kliens hívására vagy a felvezető jelzésére.
A gyakorlat megfelelt, ha a macska 2 percen belül a kliens ölében van.
Nem megfelelt, ha ennyi idő nem tudja a felvezető és / vagy a kliens ölbe csalogatni.


2. Köszönés
Ezt követően a macska a kliens ölében marad, miközben folyamatos simogatást kap: nyújtott tenyérrel háton, mutatóujjal a hason és a lábakon, nyakon. A kliens eközben becézgeti, beszél hozzá.
Megfelelt, ha a macska fél percig ölben marad, nyugodtan és nyitottan viselkedik, az erős stressz jele nélkül. A felvezető elhelyezkedhet mellette, jutalmazhatja bárhogyan a macskát, de nem foghatja le és nem tarthatja erővel a kliens ölében.
Nem megfelelt, ha a macska kiugrik az ölből, és 2 alkalommal sem hívható vissza, illetve ha 20 mp-nél többet van távol.


3. Simogatás
Az egyik vizsgáztató leül a klienssel szemben és beszélgetést kezdeményez vele 2 percig. Eközben a macska a kliens ölében tartózkodik, nem távolodik el 2 méternél messzebb illetve ha elmegy, visszahívható 15 mp-en belül, és maximum 2-szer lép ki a helyzetből. A feladat 2 percig tart.
Megfelelt, ha a macska viselkedése nem zavarja a kliens és a vizsgáztató beszélgetését, viselkedése nem túl feltűnő, nem hangoskodik folyamatosan, alapvetően nyugodtnak mutatkozik. A felvezető jutalmazhatja közben a macskát, de ez ne húzza ki feladatból.
Nem megfelelt, ha a macska 2 -nél többször otthagyja a klienst, vagy nem visszahívható 15 mp-en belül, 2 méternél messzebb távolodik. Akkor is nem megfeleltet kap, ha a kliens ölében marad ugyan, de ellehetetleníti, hogy a kliens és a vizsgáztató kommunikáljanak egymással.


4. Macska etetése 
A kliens jutalomfalatokkal eteti a macskát, legalább 3 alkalommal. A macska nem okozhat fájdalmat a jutalomfalatok elvétele során.
Megfelelt, ha a macska finoman veszi el a jutalomfalatot, nem megfelelt, ha fájdalmat okoz a kliensnek.


5. Hám és póráz fel – és levétele. 
A felvezető hámot és pórázt ad a macskára, aki ezt nyugodtan tűri, majd rögtön le is veszi róla.
Megfelelt, ha a macska engedi a hám felhelyezését, nem megfelelt, ha látványosan tiltakozik, menekül, folyamatosan kitér, lehetetlenné teszi a felhelyezést.


6. Boxban várakozás
A macskát ezt követően a felvezetője boxba teszi, a boxot bezárja és a földre helyezi a szobában. A macskának 2 percet kell a boxban töltenie, miközben a kliens, a felvezető és a vizsgáztatók beszélgetnek egymással.
A feladat megfelelt, ha a macska alapvetően nyugodtan viselkedik a boxban, nem mutat extrém stresszt és nem zavarja jelentősen a résztvevők beszélgetését.
Nem megfelelt amennyiben a macska a stressz fokozott jeleit mutatja, vagy viselkedése egyértelműen hangos, zavaró, figyelemfelkeltő.


Klasszikus terápia: 


A foglalkozás célja, egy előre meghatározott fejlesztési cél elérése. A macskától elvárt, hogy szívesen dolgozzon a kliensekkel.
A célcsoport állhat 12 év alatti vagy 12 év feletti kliensből. A 12 év alatti kliensekkel vizsgázó páros látogathat 12 év feletti csoportot is. A 12 év feletti kliensekből álló csoporttal való vizsga, nem teszi lehetővé, hogy a 12 év alatti csoportot is látogasson a felvezető és a terápiás macska.
A vizsgán részt vesz egy foglalkozásvezető és a macska-felvezető páros és a 4-5 fő kliens.
A póráz és a hám használata nem kötelező.
A vizsga időtartama 35-45 perc.
A feladatok sorrendje a köszönés és az elköszönés kivételével, tetszőlegesen változtatható, más feladat is végezhető a kötelezőkön kívül.
A feladatok között a macska nem mutathatja a stressz, a félelem jeleit. Explolárhatja a szobát, kapcsolatot létesíthet a kliensekkel, de a felvezető a feladatok előtt be tudja hívni a macskát.
A vizsga alatt használható jutalomfalat, mutatópálca.
A vizsga alatt legalább egyszer jutalmazni kell a klienseknek a macskát. A jutalomfalat elvételénél, ha fájdalmat okoz a kliensnek a macska, a vizsga sikertelen.
Az óratervét 15 nappal a vizsga előtt el kell küldeni a vizsgabizottságnak.


A vizsga felépítése: 

1. Köszönés
A macska felvezetője irányításával minden kliens köszönti simogatással és jutalomfalattal a macskát.
Megfelelt a feladat, ha a macska a simogatást szívesen fogadja, a falatot pedig fájdalom okozása nélkül veszi el a gyermektől.
A feladat nem megfelelt, ha a macska nem irányítható / a simogatást nem fogadja / a gyerekekhez nem megy olyan közel, hogy meg lehessen kényelmesen érinteni / a falat elvételekor fájdalmat okoz a kliensnek.

2. Körbeülés
A macska körbeülése/állása/fekvése, simogatása. A klienseknek nem kell egyszerre simogatni a macskát. Minimum 4 kliensnek kell körbevennie. A macskának nem kell helyben maradnia, sétálhat a feladat alatt.
Megfelelt, ha szívesen fogadja az érintést. Nem okoz neki stresszt, hogy körbe veszik, megérintik.
Nem megfelelt, ha félelem, stressz jeleit mutatja a macska, Kimegy a feladatból háromszor, mert nem komfortos neki a helyzet. 2 méternél messzebb távolodik a csoporttól.

3. Mozgásos feladat
A kliensek a macska körül mozognak. A macska lehet egy helyben, de mozoghat is a felvezetővel.
Megfelelt, ha a macska nyugodtan viseli a körülötte mozgó klienseket.
Nem megfelelt, ha félelem vagy stressz jeleit mutatja a macska, ha otthagyja a klienseket, és harmadszorra sem lehet visszahívni.

4. Ügyességi feladat 
Legalább négy trükk kérése a macskától, 4 kliens által. Trükknek az ülés nem felel meg.
A kliens használhat jutalomfalatot,mutató pálcát.
Megfelelt, ha a macska a kért trükköt végrehajtja a kliensnek. A felvezető segítheti a macskát, de minimum kétszer segítség nélkül, a kliens kérésére kell végrehajtania a macskának. Természetesen szóban bármikor segítheti a klienset, hogy a macska értse a tőle kért feladatot, és jutalomfalatot, mutatópálca is adhat a kliensnek.
Nem megfelelt, ha a macska harmadszorra sem csinálja meg a kért trükköt. Kettőnél több trükköt is csak a felvezető aktív segítségével tud végrehajtani.

5. Elköszönés
A kliensek simogatással elköszönnek a macskától.
Megfelelt a feladat, ha a macska a simogatást szívesen fogadja, a falatot pedig fájdalom okozása nélkül veszi el a gyermektől.
A feladat nem megfelelt, ha a macska nem irányítható / a simogatást nem fogadja / a gyerekekhez nem megy olyan közel, hogy meg lehessen kényelmesen érinteni / a falat elvételekor fájdalmat okoz a kliensnek.


Kapcsolatközpontú terápia


A foglalkozás célja ként, a szociális készségek, az érzelemszabályozás és a mentalizációs képességek fejlesztése áll. Alapja a kliens és az állat között létrejövő kommunikáció, interakció. A klasszikus terápiához képest itt sokkal hangsúlyosabb, hogy a kliens a lehető legönállóbban tudjon kommunikálni a macskával, a felvezető pedig a lehető legkevesebb segítséget nyújtsa ebben.
A vizsgán részt vesz egy foglalkozásvezető és a macska-felvezető páros és 4-5 fő kliens.
A póráz és a hám használata nem kötelező.
A vizsga időtartama 35-45 perc.
A feladatok sorrendje az interakciós feladat kivételével, tetszőlegesen változtatható. A feladatok között a macska nem mutathatja a stressz, a félelem jeleit. Explolárhatja a szobát, kapcsolatot létesíthet a kliensekkel, de a felvezető a feladatok előtt be tudja hívni a macskát.
A vizsga alatt használható jutalomfalat, mutatópálca.
A vizsga alatt legalább egyszer jutalmazni kell a klienseknek a macskát. A jutalomfalat elvételénél, ha fájdalmat okoz a kliensnek a macska, a vizsga sikertelen.
Az óratervét 15 nappal a vizsga előtt el kell küldeni a vizsgabizottságnak.


A vizsga felépítése:

1.  Interkakció kezdeményezése 
A csoport tagjai körben ülnek a helyükön, a macska szabadon felfedezheti a termet és az embereket. A felvezető a lehető legpasszívabban viselkedik, hagyja, hogy a macska exploráljon és ismerkedjen.
A feladat megfelelt, ha a macska nyugodt és magabiztos, a stressz extrém jeleit nem mutatja és nem vét a szobatisztasági szabályok ellen. Kifejezetten előnyös, ha a terem rövid felfedézést követően képes interakciót kezdeményezni a résztvevőkkel, spontán közeledésüket jól fogadja, képes eltávolodni a felvezetőtől.

2. Akadálypálya
Legalább 3 kliensnek kell teljesítenie végigvezetni a macskát az akadálypályán, ami legalább 5 elemből áll. A kliens használhat mutatópálcát, jutalomfalatot. A felvezető bemutatja a feladatot.
Megfelelt, ha a macska sikeresen végig megy az akadálypályán. Akkor is sikeres, ha a macska a kliens nem egyértelmű utasításai, miatt nem tudja teljesíteni a feladatot, de figyel a kliensre és próbálkozik.
Nem megfelelt, ha a macska egyáltalán nem akar interakcióba lépni a klienssel. A kliens egyértelmű utasításai ellenére sem hajtja végre a feladatot.

3. Trükkök bemutatása
Legalább 4 különböző trükk bemutatása legalább 3 klienssel. A trükkök és az akadálypálya elemei között nem lehet átfedés. Az ülés nem számít trükknek.
Jutalomfalat és mutatópálca használható.
Megfelelt, ha a macska sikeresen végrehajtja a kért trükköket. Akkor is sikeres, ha a macska a kliens nem egyértelmű utasításai, miatt nem tudja teljesíteni a feladatot, de figyel a kliensre és próbálkozik.
Nem megfelelt, ha a macska egyáltalán nem akar interakcióba lépni a klienssel. A kliens egyértelmű utasításai ellenére sem hajtja végre a feladatot.

4. Macska behívása
A kliensek egyesével magukhoz hívják a macskát. A klienseknél lehet jutalomfalat. A felvezető nem segíthet, fontos, hogy a macska reagáljon a résztvevők hívására, simogatható legyen.
Megfelelt, ha a macska kliensek által behívható. Szívesen lép interakcióba a kliensekkel, megsimogatható.
Nem megfelelt, ha a kliensek nem tudják behívni. A macska félelem, stressz jeleit mutatja. A kliensek nem tudják megsimogatni.

5. Megvezetés
A kliens megvezetéssel irányítja a macskát. Fontos, hogy a feladat alatt a megvezetést végző kliensen kívül, még legalább 3 kliens részt vegyen a feladatban. Minimum 3 kliens vezesse a macskát.
Megfelelt, ha a macska megvezethető.