Vizsgaszabályzat leírása

Terápiás vizsgaszabályzat


A párosnak a vizsgákon kell bizonyítani, hogy alkalmasak az együttműködésre a foglalkozás sikere érdekében. Macskának és felvezetőjének négy vizsgát kell sikeresen teljesíteni, hogy terápiás páros válhasson belőlük. A vizsga értékelését 3 vizsgáztató végzi. A macska minősítése „megfelelt” vagy „nem megfelelt” lehet, ezzel kapcsolatban konszenzusra kell jutnia a 3 vizsgáztatónak, egyet nem értés esetén a többség szavazata érvényes. A vizsga csak akkor értékelhető „megfeleltre”, ha a macska minden feladatot „megfeleltre” teljesít a felvezetőjével. Az alkalmassági értékelést a macskák és a macskák viselkedése terén speciális ismeretekkel rendelkező szakember végzi. Az alábbi vizsga szervezése és a vizsgáztatók kinevezése a Terápiás és Segítő Macskákért Alapítvány kizárólagos joga és feladata.

1. Alapvizsga

A vizsga célja, hogy terápiás munka szempontjából fontos alapkészségeket vizsgálja, behívhatóság, stresszmentes utazás, képezhetőség.

2. Temperamentum vizsga

A temperamentum vizsga során a cél az, hogy a macska saját felvezetőjével tudjon együttműködni, nyitott legyen ismeretlen emberek közeledésére, és formálható legyen.

3. Elméleti vizsga

Az elméleti vizsga célja, hogy a felvezető bebizonyítsa, hogy mennyire jártas a macskák képzésében, szükségleteik felismerésében. Tisztában van a terápiás munka feltételeivel, a Terápiás és Segítő Macskákért Alapítvány terápiás macskákra vonatkozó előírásaival.

4. Záróvizsga

Valós terápiás helyzetben kell megmutatni a párosnak az alkalmasságát a terápiás munkában. 

A vizsgázók három vizsga közül választhatnak.

  • látogatói program

  • klasszikus terápia: 12 év alatti vagy 12 év feletti A 12 alatti vizsga esetén, a 12 év feletti klienseket is látogathatja a terápiás páros.

  • kapcsolatközpontú terápia

 Sikeres záróvizsga után a macska és felvezetője, azon a területen válik terápiás párossá, amiből a záróvizsgáját letette.

A párosok egy sikeres záróvizsga esetén a többi záróvizsgát is letehetik. Ennek feltétele, egy sikeres záróvizsga, ami nem régebbi 1 évnél, és ezalatt a macska folyamatosan részt vesz a terápiás munkában.